Dla narciarzy

DLA NARCIARZY

Aktualne warunki narciarskie
Trasa narciarskaDostępnośćWarunkiGrubość pokrywy
1. Trasa zjazdowa nr 1 czerwona o długości
1 900 m
CzynnaDobreDo 40 cm
2. Trasa zjazdowa nr 2 niebieska o długości
2 600 m
ZAMKNIĘTA
3. FA - Wyciąg Faturka o długości 670 m Nieczynny
4. ST - Wyciąg Stokłosica o długości 198 mNieczynny
5. SO - Wyciąg Solisko o długości 340 m Czynny w godz.
8:30 - 19:00
DobreDo 40 cm
6. KLC - Kolej Linowa Czantoria o długości
1 640 m
Czynna w godz.
8:00 - 15:30

Kolej Linowa Czantoria w Ustroniu – ośrodek narciarski położony w Ustroniu w Beskidzie Śląskim na północnym zboczu Wielkiej Czantorii. Górna stacja ośrodka znajduje się na polanie Stokłosica, na wysokości 851 m n.p.m. Czantoria to najpopularniejszy szczyt Beskidu Śląskiego z najnowocześniejszą kolejką. Czteroosobowe kanapy oraz system zwalniający prędkość przy wsiadaniu i wysiadaniu to duży atut kolejki, dzięki czemu również osoby niepełnosprawne mogą czuć się bezpiecznie w czasie przejazdu. Krzesłka wyposażone są rónież w specjalne uchwyty umożliwiające transport rowerów na górną stację. Kolej linowa każdego roku umożliwia tysiącom turystów łatwy i szybki dostęp w górne partie Beskidów. Obecnie jest to najnowocześniejsza kolejka w polskiej części Beskidów. Kolej Linowa Czantoria jest miejscem bardzo dobrze znanym zarówno w regionie jak i w całej Polsce. Coraz częściej odwiedzana jest również przez zagranicznych turystów.

W skład kompleksu wchodzą:

 • (KLC) 4-osobowy wyciąg krzesełkowy firmy Doppelmayr Garaventa Group o długości 1640 m, przewyższeniu 462 m i przepustowości 1 800 osób na godzinę. Górna stacja kolei linowej znajduje się na wysokości 851 m n.p.m. Czas wjazdu to około 8 minut.
 • (FA) 2-osobowy wyciąg orczykowy „Faturka” o długości 670 m, przewyższeniu 198 m i przepustowości 475 osób na godzinę
 • (SO) wyciąg talerzykowy „Solisko” o długości 350 m, przewyższeniu 80 m i przepustowości 800 osób na godzinę
 • (ST) wyciąg talerzykowy „Stokłosica” o długości 198 m, przewyższeniu 50 m i przepustowości 500 osób na godzinę.

Mapa

REGULAMIN KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TRAS ZJAZDOWYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TRAS ZJAZDOWYCH NA GÓRZE CZANTORIA

 1. Korzystanie z narciarskich tras zjazdowych odbywa się w godzinach otwarcia Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o. na podstawie karty magnetycznej bądź biletu, wykupionego w kasie. Godziny otwarcia podajemy na bieżąco na naszej stronie internetowej www.czantoria.net oraz na tablicach informacyjnych. Poza godzinami otwarcia kategorycznie zabrania się wchodzenia na trasy zjazdowe.
 2. Użytkownika narciarskiej trasy zjazdowej obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu narciarskiego, które przedstawia Kodeks Narciarski FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wykroczenia godzące w bezpieczeństwo innych użytkowników kolei linowej, wyciągów narciarskich oraz tras zjazdowych skutkują sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa.
 3. Użytkownik narciarskiej trasy zjazdowej zobowiązany jest do przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie, których opis znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Załącznik ten zawiera ponadto obowiązującą skalę trudności narciarskich tras zjazdowych.
 4. W dalszej części regulaminu postanowienia zapisane pod pojęciem „narciarz” dotyczą zarówno narciarzy jak też snowboardzistów.
 5. Trasy narciarskie są jednokierunkowe i przeznaczone wyłącznie do zjazdu. Należy jeździć ostrożnie, biorąc pod uwagę możliwości własne i innych, warunki śniegowe i pogodowe. Nie wolno korzystać z tras w sposób niebezpieczny dla siebie lub innych użytkowników. Narciarze o małym doświadczeniu powinni przemyśleć decyzję skorzystania z tych tras. Trasy trudne wymagają odpowiedniego przygotowania, również kondycyjnego.
 6. Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych. Zabrania się wchodzenia na trasy w innych miejscach. Na trasach zabroniony jest ruch pieszy i zjazd na sankach lub na innych przedmiotach niż narty lub snowboard. Zabrania się wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego.
 7. Trasy zjazdowe rozpoczynają się na wysokości górnej stacji kolei linowej, a kończą przed zjazdem na peron dolnej stacji kolei linowej w miejscach określonych znakami „koniec trasy”.
 8. Trasy zjazdowe ograniczone są naturalnymi granicami lasu, brzegami nasypów, ogrodzeniami z siatek lub taśm, tyczkami oraz poprzez inne ograniczenia, jakich korzystający powinni się spodziewać na swojej drodze np.: trakcje wyciągów narciarskich, siatki, znaki ograniczające lub w inny widoczny sposób. W przypadku gdy widoczne są ślady pracy ratraków (maszyn do ubijania śniegu), granice tras zjazdowych wyznacza zewnętrzny obrys terenu przygotowanego mechanicznie przez ratraki.
 9. Narciarze powinni również spodziewać się i omijać na trasach zjazdowych inne przeszkody takie jak hydranty, armatki systemu naśnieżania oraz lampy oświetleniowe i inne.
 10. Na trasach zjazdowych w czasie ich otwarcia dla ruchu narciarskiego może pojawić się oznakowany skuter GOPR albo oznakowany skuter obsługi Kolei Linowej lub ratrak jadące na sygnałach świetlnych lub akustycznych. Pojazdy te mają bezwzględne pierwszeństwo niezależnie od kierunku jazdy.
 11. Zespół ratowniczy GOPR jadący na nartach ze środkiem transportu ma bezwzględne pierwszeństwo na trasie zjazdowej.
 12. Jazda poza trasą zjazdową lub po trasie zamkniętej – tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 13. Trasa zjazdowa może być okresowo zamykana w całości lub częściowo w celu organizacji zawodów, treningów, szkoleń itp. Zabrania się wówczas korzystania z niej przez osoby nieuprawnione.
 14. Zabrania się wjeżdżania bez uzgodnienia na trasę ustawionych slalomów treningowych. Ustawianie na trasie zjazdowej slalomów wymaga uzgodnienia warunków i uzyskania pisemnej zgody kierownictwa Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o.
 15. W godzinach, w których czynne są trasy zjazdowe, zabronione jest poruszanie się po niej pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań i sanek, a także podchodzenie jej poboczem na nartach z pomocą fok.
 16. Poza godzinami, w których czynna jest trasa zjazdowa, poruszanie się po niej pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań i sanek, pieszo, a także podchodzenie jej poboczem na nartach z pomocą fok możliwe jest tylko za pisemną zgodą kierownictwa Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o.
 17. Psy można wprowadzać na teren Kolei Linowej Czantoria pod warunkiem stałego nadzoru, stosowania krótkiej smyczy i kagańca. Kategorycznie zakazuje się wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich i do obiektów Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o.
 18. Korzystając z kolei linowej oraz wyciągów narciarskich należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania, stosować się do instrukcji, regulaminów znaków i zaleceń obsługi, ponadto należy przestrzegać zasad użytkowania kart magnetycznych. Za nieskasowanie karty i każde ominięcie bramki wejściowej obsługa może pozbawić karty i prawa do zwrotu kaucji i należności za nie wykorzystane przejazdy.
 19. Zaistniałe podczas zjazdu trasą zjazdową wypadki winne być niezwłocznie zgłoszone obsłudze Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o. Warunkiem uznania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu jest spisanie stosownego protokołu w biurze kierownika Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o. w dniu wydarzenia.
 20. Za skutki wypadków zaistniałych na trasie zjazdowej poza godzinami otwarcia dla ruchu trasy zjazdowej jak również na trasie zamkniętej. Kolej Linowa Czantoria sp. z o.o. nie odpowiada.
 21. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu oraz jego załączników Kolej Linowa Czantoria nie odpowiada.
 22. Wszelka działalność gospodarcza, umieszczanie ogłoszeń, reklam i ulotek na całym obszarze Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o. wymaga zgody zarządu. Od osób wykonujących bez zgody jakąkolwiek działalność będziemy dochodzić stosownego odszkodowania.

Załącznik nr 1 do „Regulaminu korzystania z narciarskich tras zjazdowych na górze Czantoria” Kodeks FIS

 1. Wzgląd na inne osoby Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.
 2. Panowanie nad szybkością Narciarz może zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.
 3. Wybór kierunku jazdy Znajdujący się na stoku narciarz, który za względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.
 4. Wyprzedzanie Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.
 5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
 6. Zatrzymanie się Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko jak jest to możliwe.
 7. Podchodzenie Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy którzy pieszo schodzą w dół.
 8. Stosowanie się do znaków narciarskich Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach.
 9. Wypadki W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy.
 10. Stwierdzenie tożsamości Każda osoba wmieszana w wypadek, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.

FIS – International Ski Federation Kodeks FIS jest zbiorem reguł obowiązujących na stokach całego świata, zapoznaj się z nim zanim wyruszysz na trasy. Kolej Linowa Czantoria sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu oraz jego załączników Zarząd Kolei Linowej Czantoria

Homologacja FIS

Trasy narciarskie:

Trasa numer 1-(FIS) czerwona między górną a dolną stacją kolei, o długości 1 900 m, o średnim nachyleniu 24%, naśnieżana. 

Trasa numer 2– niebieska o długości 2 600 m między górną a dolną stacją kolei, o średnim nachyleniu 18%. 

Trasa wzdłuż wyciągu STOKŁOSICA (ST) – o długości 200 m i średnim nachyleniu 25%, naśnieżana. 

Trasa wzdłuż wyciągu SOLISKO (SO) – o długości 340 m i średnim nachyleniu 24%, naśnieżana i oświetlona.

Trasa wzdłuż wyciągu FATURKA (FA)-trasa niebieska o długości 670 m. Trasa posiada homologację FIS na odcinku między 842 m n.p.m. a 647 m. 

Homologacja FIS: Trasy narciarskie Kolei Linowej Czantoria posiadają homologację FIS, pozwalającą na rozgrywanie zawodów narciarskich w slalomie obu płci. Homologacja jest ważna do  2021 roku.

Pozostała infrastruktura: Na szczycie Wielkiej Czantorii znajduje się wieża widokowa. Tuż pod górną stacją wyciągu krzesełkowego znajduje się letni tor saneczkowy (tzw. zjeżdżalnia grawitacyjna). Ponadto na terenie ośrodka do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów są: W budynku górnej stacji znajdują się: Placówka GOPR, punkt gastronomiczny na 50 osób. W i wokół dolnej stacji znajduje się: Kilka punktów gastronomicznych, serwis narciarski i wypożyczalnia, szkoła narciarska i przedszkole narciarskie, parkingi na 500 samochodów osobowych i 15 autokarów.

Cennik dla narciarzy


SEZON WYSOKI - KARNETY CZASOWE

Ceny obowiązują od 21.12.2019 - 01.03.2020
Normalny
Ulgowy
2 godzinny
60 zł
50 zł
4 godzinny
70 zł
60 zł
całodzienny + herbata gratis
85 zł
75 zł
SEZON NISKI - KARNETY CZASOWE

Ceny obowiązują do 20.12.2019 oraz od 02.03.2020
Normalny
Ulgowy
2 godzinny
55 zł
45 zł
4 godzinny
65 zł
55 zł
całodzienny + herbata gratis
75 zł
65 zł
Regulamin cennika karnetów oferowanych przez Kolej Linową Czantoria w Ustroniu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW KOLEI LINOWEJ CZANTORIA.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 • Zakup karnetu wyjazdowego, karnetu czasowego stanowi akceptację cennika oraz obowiązujących regulaminów.
 • Wszystkie karnety narciarskie oferowane przez Kolej Linową Czantoria są aktywne również na wyciągach Lisiej Polany.
 • Godziny otwarcia kolei oraz poszczególnych wyciągów różnią się i mogą ulec zmianie w trakcie trwania sezonu. Data rozpoczęcia i zakończenia sezonu zimowego m.in. z uwagi na warunki atmosferyczne może być różna dla kolei i poszczególnych wyciągów.
 • Informacja o dostępnych aktualnie w danym dniu wyciągach i trasach znajduje się na tablicy informacyjnej umiejscowionej na terenie Kolei Linowej Czantoria.
 • Kolej Linowa Czantoria zastrzega, iż dostępność poszczególnych tras narciarskich, może zostać częściowo wyłączona z użytku dla klientów w przypadku organizacji zawodów narciarskich, imprez bądź treningów dla zorganizowanych grup narciarskich.
 • Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów Kolei Linowej Czantoria oraz Lisiej Polany.

II. KASY.

 • Zakupu karnetów można dokonać w kasach Kolei Linowej Czantoria, w sklepie internetowym https://czantoria.skiperformance.com/shop/pl/store, w automacie sprzedażowym Kolei Linowej Czantoria oraz w kasach Lisiej Polany.
 • Przy sprzedaży każdego karnetu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł. Kaucję można odzyskać przy zwrocie karnetu w kasach oraz automacie sprzedażowym Kolei Linowej Czantoria oraz w kasach Lisiej Polany, do końca sezonu zimowego, na który został zakupiony.
 • Fakturę Vat za zakupiony karnet można uzyskać jedynie na podstawie dowodu zakupu na terenie danego ośrodka, w którym karnet został zakupiony, na zasadach przewidzianych przepisami prawa. Pobierana kaucja zwrotna nie jest dokumentowana fakturą VAT.
 • W uzasadnionym przypadku w zakresie przewidzianym prawem i z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z infrastruktury Kolei Linowej Czantoria, sprzedawca może odmówić sprzedaży karnetu, a Kolej Linowa Czantoria wykonania usługi (np. w przypadku, gdy nabywca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).
 • Herbata gratis wydawana jest w gastronomii przy dolnej oraz górnej stacji na podstawie kuponu wydanego przez kasjera przy zakupie karnetu całodniowego.

III. KORZYSTANIE Z KART.

 • Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z karnetu czasowego jest osoba, która dokonała aktywacji i personalizacji karnetu.
 • Karnet czasowy jest aktywowany i personalizowany za pomocą zdjęcia i pomiaru wysokości w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki.
 • Za próbę wyłudzenia przejść lub w przypadku korzystania z karnetu przez osobę nieuprawnioną oraz nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie – blokowana będzie możliwość dalszego korzystania z karnetu. W takim wypadku przysługuje za nią jedynie zwrot kaucji.
 • Na życzenie personelu kolei należy okazać karnet. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem           możliwości dalszego korzystania z karnetu.
 • Karnet całodziennyważny jest od pierwszej aktywacji w dowolnym dniu sezonu zimowego.
 • Karnet 2 i 4 godziny ważny jest od pierwszej aktywacji przez 2 lub 4 godziny w dowolnym dniu sezonu zimowego.
 • Karnety na 2 lub 6 dowolnych dniważne są do końca sezonu zimowego w którym został zakupiony – bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.
 • Karnet całosezonowyważny jest do końca sezonu zimowego, na który został zakupiony.
 • Karnet 1- godzinny oraz 2- godzinny pn. „Solisko” oraz pn. „Lisia Polana”, ważny jest od pierwszej aktywacji przez 1 godzinę lub przez 2 godziny w dowolnym dniu sezonu zimowego tylko na wyciągu orczykowym „Solisko” oraz na wyciągach „Lisiej Polany”.

IV. ULGI I ZNIŻKI.

 • Karnet ulgowyprzysługuje dzieciom w wieku od dnia ukończenia 4 roku życia do dnia poprzedzającego ukończenie 16 roku życia, seniorom od dnia ukończenia 65 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym– karnety wydawane są tylko na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek lub niepełnosprawność.
 • Bezpłatny karnetprzysługuje dzieciom do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 4 roku życia, pod warunkiem, że korzystają z usługi w towarzystwie osoby dorosłej powyżej 18 lat, która zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
 • Przy jednorazowym zakupie karnetów czasowych dla grupyliczącej minimum 10 osób przysługuje zniżka dla jednego opiekuna w postaci karnetu za 10 zł. Grupom powyżej 20 osób przysługuje dodatkowa zniżka 10% rabatu na każdy karnet.

V. KORZYSTANIE Z BRAMEK.

 • Karnet należy umieścić po lewej stronie ubioru.
 • Przedmioty mogące zakłócać odczyt karnetu (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze, inne karnety z uprawnieniami itp.) należy umieścić po prawej stronie ubioru.
 • W polu oddziaływania anteny bramki należy zachować odstęp minimum jednego metra, aby bramka nie zczytała danego uprawnienia podwójnie, tj. aby kolejna osoba w kolejce mogła skorzystać ze swojego uprawnienia bez zakłóceń.
 • Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karty jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu oraz zapaleniem się zielonego światła na obudowie bramki. Zapalenie się czerwonego światła na obudowie bramki oznacza zakaz przejścia przez bramkę.
 • Po przejściu przez bramkę automatycznie uruchamia się blokada czasowa karty, uniemożliwiająca korzystanie z tej samej karty kolejnym osobom, celem uniknięcia sytuacji, w której osoba nieupoważniona korzystałaby z takiej karty.

VI.REKLAMACJE I ZWROTY.

 • Do złożenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu.
 • Za niewykorzystane uprawnienia na karnetach nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 • Zwrot pieniędzy za niewykorzystanie karnetu w bieżącym sezonie możliwy jest tylko za okazaniem karnetu i paragonu lub innego dowodu potwierdzającego zakup karnetu, w przypadku jak np.: wypadek na stoku zgłoszony w GOPR, awaria urządzeń technicznych.
 • Niekorzystne warunki pogodowe nie upoważniają do odszkodowań, zwrotu kosztów ani przedłużenia ważności karnetu.
 • Karnet uszkodzony w sposób widoczny nie podlega zwrotowi ani wymianie na nowy, nie przysługuje też za niego zwrot kaucji ani pieniędzy za niewykorzystane uprawnienie.
 • W przypadku gdy reklamacja jest zasadna w świetle przepisów prawa, zwrot niewykorzystanych uprawnień udzielany jest w sposób proporcjonalny względem czasu ważności karnetu.
 • Kolej Linowa Czantoria nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, w tym skutkujących niezawinioną przez siebie przerwą w dostawie prądu do Kolei Linowej Czantoria, trwającej nieprzerwanie krócej jak jedną godzinę, jak również za wszelkie niedogodności, jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Kolei Linowej Czantoria.
 • Kaucję za karnet doładowany w sklepie internetowym lub w automacie sprzedażowym można odebrać wyłącznie w kasach.

 VII. DANE OSOBOWE.

 • Podczas każdego przejścia przez bramkę wykonywane są zdjęcia osoby korzystającej z karnetu, które wykorzystywane są do celów kontrolnych.
 • Posługiwanie się karnetem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku do celów kontrolnych oraz jego zapisanie w systemie kontroli dostępu przez okres ważności uprawnień znajdujących się na karnecie.
 • Wykorzystanie wizerunku a ochrona danych osobowych:
 1. Administrator danych osobowych Kolej Linowa Czantoria przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przetwarzania wizerunku, nieodpłatnego utrwalanie i wykorzystanie wizerunku do potwierdzenia przysługujących zniżek oraz identyfikacji osoby uprawnionej do korzystania z karnetu w okresie na który został przyznany karnet.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług korzystania z kolei linowej i wyciągów narciarskich ( art. 6 ust.1 lit. b RODO );
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z realizacją zawartej umowy i na podstawie zawartej umowy;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt c odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o. w Ustroniu;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt c, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iodo1@odo.ustron.pl.;
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do celów realizacji umowy;
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 6. Można skontaktować się z Administratorem przez stronę www.czantoria.odo.ustron.pl, lub za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iodo1@odo.ustron.pl.

KamerkiWypożyczalnia i szkoła narciarska LISIA POLANA