Konsultacje społeczne projektu pn. "Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu".

Konsultacje społeczne projektu pn. „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu”.

 

Kolej Linowa CZANTORIA informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu”.

Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie niezwykle atrakcyjnej widokowo trasy przyrodniczo-edukacyjnej posadowionej na podporach „w wierzchołkach drzew” wraz z wieżą widokową i windą dla osób niepełnosprawnych oraz małą infrastrukturą edukacyjno – rekreacyjną (elementy
do edukacji ekologicznej, plac zabaw, plenerowa mini siłownia). Elementami uzupełniającymi będą miejsce do grillowania oraz obiekt edukacyjno-restauracyjny (trzypoziomowy z częścią do prowadzenia edukacji, sympozjów, spotkań, poziomem restauracyjnym oraz zapleczem kuchennym). W ramach działań przyrodniczych zostanie utworzony użytek ekologiczny wraz z kampanią edukacyjną promującą bioróżnorodność Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Trasa umożliwi skanalizowanie ruchu turystycznego, co zapobiegnie degradacji terenów przyrodniczo-cennych. Inwestycja umożliwi zwiedzanie i podziwianie krajobrazu z kładki zainstalowanej na podporach. Trasa będzie przebiegać
na różnych wysokościach od ziemi (od 9 m. do 20 m. od poziomu gruntu) wraz z wieżą widokową
na wysokości około 32 m. – 38 m.).

Obecnie projekt znajduje się w fazie przedinwestycyjnej, w ramach której powstaje wstępna koncepcja architektoniczna i funkcjonalno-użytkowa projektu wraz z analizą popytu na nowy produkt turystyczny.

Wydarzeniem inaugurującym proces konsultacyjny było spotkanie, które odbyło się 6 listopada
nr w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń, na którym eksperci firmy TECHMASTER Sp. z o.o. z siedzibą
w Żywcu zaprezentowali główne założenia projektowe. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Miasta Ustroń, a także innych instytucji samorządowych, Nadleśnictwo Ustroń, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia  związane
z ekologią, turystyką i promocją regionu oraz lokalne media. Dyskusji poddano m.in. wstępną koncepcję architektoniczną, zagadnienia dotyczące zasobów przyrodniczych i ich ochrony na terenie objętym projektem, a także aspekty popytowe dotyczące walorów edukacyjnych, krajobrazowych
i turystycznych planowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym prosimy o Państwa opinię na temat założeń i realizacji ww. projektu poprzez anonimowe wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem:

Ankieta (do wypełnienia przez www)

https://goo.gl/forms/0a85pZOPS04PWRpC3

Ankieta (do pobrania w pdf)

Osoba do kontaktów w sprawie projektu: Anna Wnętrzak tel. 517 373 809

Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i formy przedsięwzięcia prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: marketing@czantoria.net

lub listownie na adres:

Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o.

Ul. 3 Maja 130

43, 450 Ustroń

 

Ankietę prosimy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2018r.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji!