Cennik dla narciarzy

Cennik lato. Promocje cenowe oraz karnety zimowe wielodniowe podamy w grudniu 2016.

 

 
 
Regulamin cennika karnetów oferowanych przez Kolej Linową Czantoria w Ustroniu
1. Karnet całodniowy ważny jest tylko w dniu sprzedaży w godzinach pracy Kolei Linowej Czantoria.
2. Karnet czasowy (2 i 4 godzinny) ważny jest tylko w dniu sprzedaży przez 2 lub 4 godziny od pierwszego użycia karnetu.
3. Karnety na 2 lub 6 dowolnych dni ważne do końca sezonu zimowego - bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.
4. Napój rozgrzewający gratis wydawany jest w gastronomii przy dolnej stacji na podstawie paragonu wydanego przez kasjera przy zakupie karnetu całodniowego lub 4-godzinnego.
5. Za niewykorzystany czas na karnetach nie przysługuje zwrot  pieniędzy. Karnety zakupione w poprzednim sezonie zimowym nie podlegają zwrotowi,  nie przysługuje też za nie zwrot kaucji.
6. Zwrot pieniędzy za niewykorzystanie karnetu w bieżącym sezonie możliwy jest tylko za okazaniem karnetu i paragonu w przypadku jak np. wypadek na stoku zgłoszony w GOPR, awaria urządzeń technicznych.
7. Karnet zagubiony oraz uszkodzony w sposób widoczny nie podlega zwrotowi ani wymianie na nowy, nie przysługuje też za niego zwrot kaucji ani pieniędzy za niewykorzystany limit.
8. Karnet 1 godzinny na Solisko ważny jest tylko w dniu sprzedaży.
9. Niekorzystne warunki pogodowe nie upoważniają do odszkodowań, zwrotu kosztów, ani przedłużenia ważności karnetu.
10. Karnet ulgowy przysługuje dzieciom w wieku od 6 lat do ukończenia 16  lat, seniorom powyżej 60 roku życia oraz osobom z I i II grupą niepełnosprawności - karnety wydawane są tylko na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek lub niepełnosprawność. Dzieci do 6 lat bezpłatny wyjazd koleją linową.
11. Ostrzegamy przed umieszczaniem karnetu w bezpośredniej bliskości telefonów komórkowych, gdyż grozi to rozmagnesowaniem  ( co nie podlega reklamacji ).
12. Przy sprzedaży karnetu pobierana jest każdorazowo kaucja zwrotna w wysokości 10 zł. Kaucję można odzyskać przy zwrocie karnetu w kasie do 30 kwietnia 2017 r.
13. Przy jednorazowym zakupie karnetów czasowych dla grupy liczącej minimum 10 osób przysługuje zniżka dla jednego opiekuna w postaci karnetu za 10 zł. Grupom powyżej 20 osób przysługuje dodatkowa zniżka 10 % rabatu na każdy karnet. 
14. Ratrakowanie trasy narciarskiej Solisko zależne od stanu trasy narciarskiej od godz. 16:00 do godz. 16:30 w tym czasie wyciąg talerzykowy będzie nieczynny - przerwę należy uwzględnić podczas zakupu karnetów. Od 30 stycznia do końca sezonu zimowego ratrakowane trasy od godz. 17:00 do godz.17:30.
15. Zakup karnetu wyjazdowego, karnetu czasowego stanowi akceptację cennika oraz regulaminów obowiązujących w ośrodku. 
16. Karnet czasowy jest aktywowany i personalizowany za pomocą zdjęcia i pomiaru wysokości w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karnetu.
17. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z karnetu czasowego w okresie jej obowiązywania jest osoba, która dokonała aktywacji i personalizacji karnetu.
18. Podczas każdego przejścia przez bramkę wykonane są zdjęcia osoby korzystającej z karnetu. Zdjęcia używane są do celów kontrolnych.
19. Posługiwanie się karnetem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku do celów kontrolnych oraz jego zapisanie w systemie kontroli dostępu 
przez okres ważności uprawnień znajdujących się na karnecie.
20. Za próbę wyłudzenia przejść lub w przypadku korzystania z karnetu przez osobę nieuprawnioną – blokowana będzie możliwość dalszego korzystania z karnetu. W takim wypadku, 
przysługuje za nią jedynie zwrot kaucji.
21. Na życzenie personelu kolei lub organów kontroli, należy okazać karnet. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karnetu.
22. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, a w szczególności używanie karnetu ulgowego przez osobę nieuprawnioną skutkuje utratą posiadanych na karnecie uprawnień.
--------------- 

Karnet całosezonowy cena 980 zł. Karent ważny od 1 grudnia 2016 do 30 marca 2017 r. 

Karnet specjalny dla mieszkańców Ustronia w cenie 580 zł / sezon - do 30 marca 2017 r. Karnety wydawane są w kasach biletowych tylko na podstawie dokumentu stwierdzającego miejsce zamieszkania. Karnet jest czasowy, całosezonowy jest numerowany i podpisany imieniem i nazwiskiem właściciela. W przypadku korzystania z karnetu przez osobę nieuprawnioną – blokowana będzie możliwość dalszego korzystania z karnetu. W takim wypadku, przysługuje za nią jedynie zwrot kaucji.

Adres:
KOLEJ LINOWA „CZANTORIA” Sp. z o.o.
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130

Czynne:
Internet:
czantoria@czantoria.net
www.czantoria.net

Telefony:
Tel. 033 854 35 50 / Fax 033 854 35 50
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
“Nowe formy aktywnego wypoczynku dzięki rozbudowie i podniesieniu jakości infrastruktury sportowej Góry Czantoria”
Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl