Dla narciarzy

DLA NARCIARZY


Kolej Linowa Czantoria w Ustroniu – ośrodek narciarski położony w Ustroniu w Beskidzie Śląskim na północnym zboczu Wielkiej Czantorii. Górna stacja ośrodka znajduje się na polanie Stokłosica, na wysokości 851 m n.p.m. Czantoria to najpopularniejszy szczyt Beskidu Śląskiego z jedną z nowocześniejszych kolei w południowej Polsce. Czteroosobowe kanapy oraz system zwalniający prędkość przy wsiadaniu i wysiadaniu to duży atut kolejki, dzięki czemu również osoby niepełnosprawne mogą czuć się bezpiecznie w czasie przejazdu. Krzesełka wyposażone są również w specjalne uchwyty umożliwiające transport rowerów na górną stację. Kolej linowa każdego roku umożliwia tysiącom turystów łatwy i szybki dostęp w górne partie Beskidów. Obecnie jest to jedna z nowocześniejszych kolei w polskiej części Beskidów. Kolej Linowa Czantoria jest miejscem bardzo dobrze znanym zarówno w regionie jak i w całej Polsce. Coraz częściej odwiedzana jest również przez zagranicznych turystów.

W skład kompleksu wchodzą:

 • (KLC) 4-osobowy wyciąg krzesełkowy firmy Doppelmayr Garaventa Group o długości 1640 m, przewyższeniu 462 m i przepustowości 1 800 osób na godzinę. Górna stacja kolei linowej znajduje się na wysokości 851 m n.p.m. Czas wjazdu to około 8 minut.
 • (FA) 2-osobowy wyciąg orczykowy „Faturka” o długości 670 m, przewyższeniu 198 m i przepustowości 475 osób na godzinę.
 • (SO) wyciąg talerzykowy „Solisko” o długości 350 m, przewyższeniu 80 m i przepustowości 800 osób na godzinę.
 • (ST) wyciąg talerzykowy „Stokłosica” o długości 198 m, przewyższeniu 50 m i przepustowości 500 osób na godzinę.

Mapa

REGULAMIN KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TRAS ZJAZDOWYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TRAS ZJAZDOWYCH NA GÓRZE CZANTORIA

 1. Korzystanie z narciarskich tras zjazdowych odbywa się w godzinach otwarcia Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o. na podstawie karty magnetycznej bądź biletu, wykupionego w kasie. Godziny otwarcia podajemy na bieżąco na naszej stronie internetowej www.czantoria.net oraz na tablicach informacyjnych. Poza godzinami otwarcia kategorycznie zabrania się wchodzenia na trasy zjazdowe.
 2. Użytkownika narciarskiej trasy zjazdowej obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu narciarskiego, które przedstawia Kodeks Narciarski FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wykroczenia godzące w bezpieczeństwo innych użytkowników kolei linowej, wyciągów narciarskich oraz tras zjazdowych skutkują sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa.
 3. Użytkownik narciarskiej trasy zjazdowej zobowiązany jest do przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie, których opis znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Załącznik ten zawiera ponadto obowiązującą skalę trudności narciarskich tras zjazdowych.
 4. W dalszej części regulaminu postanowienia zapisane pod pojęciem „narciarz” dotyczą zarówno narciarzy jak też snowboardzistów.
 5. Trasy narciarskie są jednokierunkowe i przeznaczone wyłącznie do zjazdu. Należy jeździć ostrożnie, biorąc pod uwagę możliwości własne i innych, warunki śniegowe i pogodowe. Nie wolno korzystać z tras w sposób niebezpieczny dla siebie lub innych użytkowników. Narciarze o małym doświadczeniu powinni przemyśleć decyzję skorzystania z tych tras. Trasy trudne wymagają odpowiedniego przygotowania, również kondycyjnego.
 6. Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych. Zabrania się wchodzenia na trasy w innych miejscach. Na trasach zabroniony jest ruch pieszy i zjazd na sankach lub na innych przedmiotach niż narty lub snowboard. Zabrania się wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego.
 7. Trasy zjazdowe rozpoczynają się na wysokości górnej stacji kolei linowej, a kończą przed zjazdem na peron dolnej stacji kolei linowej w miejscach określonych znakami „koniec trasy”.
 8. Trasy zjazdowe ograniczone są naturalnymi granicami lasu, brzegami nasypów, ogrodzeniami z siatek lub taśm, tyczkami oraz poprzez inne ograniczenia, jakich korzystający powinni się spodziewać na swojej drodze np.: trakcje wyciągów narciarskich, siatki, znaki ograniczające lub w inny widoczny sposób. W przypadku gdy widoczne są ślady pracy ratraków (maszyn do ubijania śniegu), granice tras zjazdowych wyznacza zewnętrzny obrys terenu przygotowanego mechanicznie przez ratraki.
 9. Narciarze powinni również spodziewać się i omijać na trasach zjazdowych inne przeszkody takie jak hydranty, armatki systemu naśnieżania oraz lampy oświetleniowe i inne.
 10. Na trasach zjazdowych w czasie ich otwarcia dla ruchu narciarskiego może pojawić się oznakowany skuter GOPR albo oznakowany skuter obsługi Kolei Linowej lub ratrak jadące na sygnałach świetlnych lub akustycznych. Pojazdy te mają bezwzględne pierwszeństwo niezależnie od kierunku jazdy.
 11. Zespół ratowniczy GOPR jadący na nartach ze środkiem transportu ma bezwzględne pierwszeństwo na trasie zjazdowej.
 12. Jazda poza trasą zjazdową lub po trasie zamkniętej – tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 13. Trasa zjazdowa może być okresowo zamykana w całości lub częściowo w celu organizacji zawodów, treningów, szkoleń itp. Zabrania się wówczas korzystania z niej przez osoby nieuprawnione.
 14. Zabrania się wjeżdżania bez uzgodnienia na trasę ustawionych slalomów treningowych. Ustawianie na trasie zjazdowej slalomów wymaga uzgodnienia warunków i uzyskania pisemnej zgody kierownictwa Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o.
 15. W godzinach, w których czynne są trasy zjazdowe, zabronione jest poruszanie się po niej pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań i sanek, a także podchodzenie jej poboczem na nartach z pomocą fok.
 16. Poza godzinami, w których czynna jest trasa zjazdowa, poruszanie się po niej pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań i sanek, pieszo, a także podchodzenie jej poboczem na nartach z pomocą fok możliwe jest tylko za pisemną zgodą kierownictwa Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o.
 17. Psy można wprowadzać na teren Kolei Linowej Czantoria pod warunkiem stałego nadzoru, stosowania krótkiej smyczy i kagańca. Kategorycznie zakazuje się wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich i do obiektów Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o.
 18. Korzystając z kolei linowej oraz wyciągów narciarskich należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania, stosować się do instrukcji, regulaminów znaków i zaleceń obsługi, ponadto należy przestrzegać zasad użytkowania kart magnetycznych. Za nieskasowanie karty i każde ominięcie bramki wejściowej obsługa może pozbawić karty i prawa do zwrotu kaucji i należności za nie wykorzystane przejazdy.
 19. Zaistniałe podczas zjazdu trasą zjazdową wypadki winne być niezwłocznie zgłoszone obsłudze Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o. Warunkiem uznania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu jest spisanie stosownego protokołu w biurze kierownika Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o. w dniu wydarzenia.
 20. Za skutki wypadków zaistniałych na trasie zjazdowej poza godzinami otwarcia dla ruchu trasy zjazdowej jak również na trasie zamkniętej. Kolej Linowa Czantoria sp. z o.o. nie odpowiada.
 21. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu oraz jego załączników Kolej Linowa Czantoria nie odpowiada.
 22. Wszelka działalność gospodarcza, umieszczanie ogłoszeń, reklam i ulotek na całym obszarze Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o. wymaga zgody zarządu. Od osób wykonujących bez zgody jakąkolwiek działalność będziemy dochodzić stosownego odszkodowania.

Załącznik nr 1 do „Regulaminu korzystania z narciarskich tras zjazdowych na górze Czantoria” Kodeks FIS

 1. Wzgląd na inne osoby Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.
 2. Panowanie nad szybkością Narciarz może zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.
 3. Wybór kierunku jazdy Znajdujący się na stoku narciarz, który za względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.
 4. Wyprzedzanie Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.
 5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
 6. Zatrzymanie się Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko jak jest to możliwe.
 7. Podchodzenie Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy którzy pieszo schodzą w dół.
 8. Stosowanie się do znaków narciarskich Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach.
 9. Wypadki W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy.
 10. Stwierdzenie tożsamości Każda osoba wmieszana w wypadek, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.

FIS – International Ski Federation Kodeks FIS jest zbiorem reguł obowiązujących na stokach całego świata, zapoznaj się z nim zanim wyruszysz na trasy. Kolej Linowa Czantoria sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu oraz jego załączników Zarząd Kolei Linowej Czantoria

Homologacja FIS

Trasy narciarskie:

Trasa numer 1-(FIS) czerwona między górną a dolną stacją kolei, o długości 1 900 m, o średnim nachyleniu 24%, naśnieżana i oświetlona na całej długości.

Trasa numer 2– niebieska o długości 2 600 m między górną a dolną stacją kolei, o średnim nachyleniu 18%. 

Trasa wzdłuż wyciągu STOKŁOSICA (ST) – o długości 200 m i średnim nachyleniu 25%, naśnieżana. 

Trasa wzdłuż wyciągu SOLISKO (SO) – o długości 340 m i średnim nachyleniu 24%, naśnieżana i oświetlona.

Trasa wzdłuż wyciągu FATURKA (FA)-trasa niebieska o długości 670 m, naśnieżana i oświetlona.

Trasa posiada homologację FIS na odcinku między 842 m n.p.m. a 647 m.  Homologacja FIS: Trasy narciarskie Kolei Linowej Czantoria posiadają homologację FIS, pozwalającą na rozgrywanie zawodów narciarskich w slalomie obu płci. Homologacja jest ważna do listopada 2023 roku.

Pozostała infrastruktura: Na szczycie Wielkiej Czantorii znajduje się wieża widokowa. Tuż pod górną stacją wyciągu krzesełkowego znajduje się letni tor saneczkowy (tzw. zjeżdżalnia grawitacyjna). Ponadto na terenie ośrodka do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów są: W budynku górnej stacji znajdują się: Placówka GOPR, punkt gastronomiczny na 50 osób. W i wokół dolnej stacji znajduje się: Kilka punktów gastronomicznych, serwis narciarski i wypożyczalnia, szkoła narciarska i przedszkole narciarskie, parkingi na 500 samochodów osobowych i 15 autokarów.KamerkiWypożyczalnia i szkoła narciarska LISIA POLANA