BIP

Kolej Linowa Czantoria

Aktualne oferty Kolei Linowej Czantoria.

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI „Bezpośrednia Ochrona Terenu i Obiektów Kolei Linowej „Czantoria” Sp. z o.o. w Ustroniu”Szczegóły>>
 • Ogloszenie o konkursie ofert na ochronę terenu i obiektów Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o.Szczegóły>>
 • Ogłoszenie o konkursie ofert na rozbudowę automatycznego systemu naśnieżania wraz z wykonaniem oświetlenia trasy narciarskiej Faturka.Szczegóły>>
 • Konkurs na sprzedaż, dostawę i montaż pompy wirowej do wody.Szczegóły>>
  • Ogłoszenie o konkursie ofert na budowę wodociągu tłocznego od studni głębinowej do górnej stacji kolei linowej.Szczegóły>>
  • Konkurs ofert na dostawę, montaż i uruchomienie sprężarki śrubowejSzczegóły>>
  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną (projektowo-kosztorysową), przyrodniczą, informatyczną, marketingowo-edukacyjno-promocyjną, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz nadzorami autorskimi i przyrodniczymi.Szczegóły>>
  • Ogłoszenie o konkursie na przygotowanie i obsługę postępowania przetargowego dotyczącego wyboru firmy projektowej dla zadania „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu”Szczegóły>>
  • Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na sukcesywną dostawę piwa do obiektów gastronomicznych Kolei Linowej „Czantoria” Sp. z o.o.Szczegóły>>
  • Ogłoszenie o konkursie ofert na remont toalet znajdujących się w budynku dolnej stacji Kolei Linowej CzantoriaSzczegóły>>
  • Konkurs na dostawę systemu Biletowego i Kontroli Dostępu dla potrzeb Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o. . Szczegóły>>
  • Leasing operacyjny nowego systemu Biletowego i Kontroli dostępu dla potrzeb Kolei Linowej „Czantoria” sp. z o.o.Szczegóły>>
  • Konkurs na dostawę profesjonalnych mebli i wyposażenia / sprzętu kuchennego do kuchni w lokalu gastronomicznym.Szczegóły>>
  • Konkurs na modernizację lokalu gastronomicznego – sala konsumpcyjna i bar. Szczegóły>>