Wyciągi

STOKŁOSICA

(ST) wyciąg talerzykowy „Stokłosica”

  • Długości 198 m,
  • Przewyższenie 50 m
  • Przepustowość 500 osób na godzinę
 • Czas przejazdu: ~ 1,5 min

Regulamin wyciągu narciarskiego „Stokłosica”

FATURKA

(FA) 2-osobowy wyciąg orczykowy „Faturka”

  • Długości 670 m,
  • Przewyższenie 198 m
  • Przepustowość 475 osób na godzinę
 • Czas przejazdu: ~ 5 min

Regulamin wyciągu narciarskiego „Faturka”

SOLISKO

(SO) wyciąg talerzykowy „Solisko”

 • Długości 340 m,
 • Przewyższenie 80 m
 • Przepustowość 800 osób na godzinę
 • Czas przejazdu: ~ 3 min

Regulamin wyciągu narciarskiego „Solisko”